به رفقای متشکل در سازمانهای چپ و منفردین چپ:

 

رفقای گرامی، مردم میهنمان بار دیگر صبر و جانشان از سرکوب، شکنجه، زندان، کشتار، اعدام، زورگویی و توحش، و چپاول و بی قانونی بسر آمده، بی مجابا و بدور از تفکر کاسبکارانه ای که "اصلاح طلبان" رژیم برای خاموشی شعله های خشم توده های مردم در سالهای اخیر تحت شعار عوامفریبانه ی "مبارزه مسالمت آمیز با هزینه اندک" در بوق گذاشته بودند، رژیم را به چالش مرگ و زندگی گرفته اند. جوانان و بخصوص زنان که 30 سال به بدترین شکلی سرکوب شده اند، به شکل تحسین برانگیزی که افتخاری بس عظیم نصیب کل مردم ایران در سطح جهانی کرده اند، رژیم جهل و جنون اسلامی را به نفس نفس افنادن کشانده اند.

 

این حرکت زیبا و دلاورانه، اما، میرود که همانند قیام 1357 بدست ارتجاعیون اسلامی به کج راه رفته و ذبح  اسلامی شود. در غیاب یا سکوت نیروهای سوسیالیست و مترقی، مرتجعین شکنجه گر و چماقداران خط امامی نظیر گنجی، سازگارا، مخملباف، کدیور، حقیقت جو بهمراه خود فروخته گان و جیره خوارانشان در خارج از کشور ، بکمک دول و نیروهای سرمایه داری جهانی با بوق و کرنا و با استفاده نامحدود از رسانه های امپریالیستی، خود و تفکر مرتجعانه اشان را بعنوان رهبران و اندیشه جنبش کنونی مردم ایران جا میزنند و در داخل کشور هم موسوی، کروبی، حجاریان، رفسنجانی و دیگر آدمکشان اسلامی در تلاش اند که شعله های خشم مردم را از بین برده ونظام نکبت اسلامی را از سرنگونی نجات بخشند.

 

ما، رهروان اندیشه سوسیالیسم که سالیان سال در جنبش چپ فعال بوده  و دغدغه فکری مان همانا برقرای سوسیالیسم و حکومت کارگری است و براین باوریم که تنها با برقراری چنین حکومتی، جهل، کشتار، شکنجه؛  سرکوب وزندان، بیسوادی، بی خانمانی، عدم داشتن بهداشت و درمان، بیکاری و تبعیض جنسی، فومی، ملی و مذهبی ریشه کن میشود، برای آینده جنبش کنونی مردم وطنمان بسیار بیمناکیم. اگر بسیاری از مردم ایران بعد از شناخت اولیه حکومت قرون وسطی اسلامی، روشنفکران و آگاهان جامعه را شرزنش میکردند که چرا آنها را از تفکر مجهورانه  و رفتار و کردار جنون آمیز اسلامیون آگاه نکرد ه بودیم. اگر کم کاری ما در افشا این نیروی بجا مانده از دوران اولیه بشری، صدمات جبران ناپذیری به پیشرفت و ترقی جامعه مان وارد آورد و هزاران و هزار جان شیفته بخون نشستند، کم کاری و عدم تحرک ما در این مقطع از تاریخ تراژدی ای خواهد بود که هرگز جبران نخواهد شد.

 

امروزه شاهد هستیم که حتی روشنفکران سکولارمان نظیر رضا براهنی به بیعت دژخیمانی نظیر گنجی رفته اند و با این عمل خویش مرز ها را مخدوش میکنند. نیروها و افرادی  که در 30 سال گذشته در خدمت رژیم بودند نظیر فرخ نگهدار و راه توده شب وروز در تلاش اند تا رژیم اسلامی، حال با رییس جمهور های متفاوت، به زندگی نکبت بارش ادامه دهد. چپ های اخته و "دمکرات" شده در زیر پرچم سبز سینه میزند. بهر کجا که بنگریم خیل  فرصت طلبانی را شاهدیم که تلاش به بیراه کشیدن جنبش داشته تا مبادا بحای "باران" ، "سیل" بیاید و زندگی انگلی آنها دچار دگرگونی شود. متاسفانه در این هرج و مرج بپا شده، تنها نیرویی که یا خاموش هست یا نظاره گر؛ نیروهای وابسته به جنبش چپ هستند.

 

ما برآنیم که در مقطع کنونی، وظیفه نیروهای چپ: 1.  افشای پیگیر عمله و اکره های رژیم و گذشته ننگین آنها است تا تمامی مردم آنها را بخوبی شناخته و بدام آنها نیافتاده و رژیم جنایتکار اسلامی با بزک و آرایش اصلاح طلبانه به عمر ننگین اش ادامه ندهد. 2. راه و روش مبارزه رو در رو با نیروهای سرکوبگر را هر روزه تیلیغ کرده و مرتب هشدار داد که نیروهای ارازل و اوباش نظامی رژیم از هر دسته و نامی، تنها و نتها دشمنان مردم هستند و تنها راه شکست آنها مقابله به مثل با آنها است. 3. تبلیع پیگیربرای  مبارزه با کل رژیم و سرنگونی آن در جهت خاتمه دادن به حکومت وحشت و ترور اسلامی. 4. شرکت در تجمعات و حرکات مردمی با صفی مستقل که کاملا مشخص شود که ما هیچگونه راه وروش و خواست مشترک با موج سبز اسلامی که هدفش ادامه کاری رژیم هست ، نداریم. این مسایل مسلما نشانگر ایده بکر و تازه ای نیست و شما رفقا بخوبی با این مسایل آشنا هستید. غرض از بازگو کردن آن تقاضا از تمامی شما رفقای گرامی هست که دست در دست هم و یک دل و یک زبان بسوی یک  حرکت اثر گذار گام برداشته و به خاموشی و نظاره گری خود خاتمه دهیم. ما دست هر کدام از شما گرامی رفیقان را که خواهان حرکت و ترک بی عملی هست را بگرمی میفشاریم و آماده ایم که در کنار شما هر اقدامی که لازم هست را انجام دهیم.

 

به امید پاسخ صریح و مثبت شما

پیروز باشید

رهروان جنبش سوسیالیستی    

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.