سرگردانی  و بیراهه رفتن های شاهزاده ، و هواداران پادشاهی، در رساندن پیام خود به مردم ایران

 

دکتر فریدون راد

 

سی سال پیش بیگانگان و نیرو های اهریمنی ، برای چپاول هر چه بیشتر سرزمین ایران، به پادشاهی پهلوی پایان داده، و به جای او آخوند گمنام و سرگردانی را که 14 سال زندگی خانه به دوشی در نجف ، سامره و کربلا داشت، برگزیدند، وبا بهره گیری از سازمان های اطلاعاتی، ورسانه های همگانی ، و با همکاری تنی چند از خود فروختگان ایرانی، اورا در ایران برتخت شاهان نشاندند.

 

در درازای سی سال ویرانی ملایان در ایران، بازماندگان شاه ، با میلیون ها دلارکه از کشور بیرون آورده بودند، در آمریکا و اروپا، در کاخ ها و خانه های پرشکوه خود جای گرفتند، و هیچیک از آنان کوچکترین گامی در پشتیبانی ایرانیان سرگردان، و حتا خدمتگزاران خود، در کشور های بیگانه برنداشتند.

 

هنگام فروپاشی پادشاهی در ایران، شاهزاده رضا پهلوی که کمتر از 18 سال داشت. او از آنچه درایران گذشته بود، وانگیزه ی این ویرانگری ها بخوبی آگاهی نداشت، و در بیرون از ایران ، بی بهره از یاری خویشان، که هر یک دست اندر کار گردآوری پول بودند، و بی آن که رایزنان آگاهی پیرامون خود داشته باشد، زندگی خود را به همان شیوه ی پیشین دربار دنبال کرد.

 

در چند سال گذشته، تنی چند جویای نام، و ناآگاه از آنچه در ایران و جهان می گذرد، دور او چنبره زده ، و به او باوراندند، که خمینی با چندنوار ضبط صوت به ایران آمد، و امروز او می تواند با بهره گیری از اینترنت به ایران باز گردد. سپس پای اورا به چات روم های اینترنتی باز کردند، بی آن که او خود به کاربرد این ابزار نوین و چم و خم آن، شناختی داشته باشد.

 

اینترنت یک ابزارپرتوان است، ولی به تنهایی کارساز نیست، رایزنان شاهزاده نوار ضبط صوت خمینی را دیدند، ولی از زد وبند های پشت پرده ی کشور های بیگانه و سازمان های اطلاعاتی، و رسانه های گروهی آنان ناآگاه می باشند.

شاهزاده برای براندازی حکومت ملایان نیازی به سازماندهی نمی بیند، ودرسخنرانی هایش می گوید، که برای آزادی کشوریک همه پرسی برگزار شود، و من فرایند آن را هر چه باشد می پذیرم. در همان روز از زبان هواداران  او، که خود را پیروان مردمسالاری می نامند ،شنیده می شود ، که هرکس به جمهوری رای دهد، خائن است.

 

نداشتن سازمان، طرح، برنامه و هدف های روشن، فرنودی برای نا امیدی وسرخوردگی هواداران پادشاهی می باشد، و فرجام آن رویگردانی توده های مردم از نماد پادشاهی است.

 

در میان هواداران پادشاهی ،آنچه که بیشتر بچشم دیده، و بگوش شنیده می شود، نا آگاهی، گزافه گویی، بی ادبی، بی اخلاقی و بی فرهنگی است. هواداران راه کم هزینه، آسان و بی خطر را برگزیده اند، و هر یک در پشت کامپیوتری نشسته، وعکس ها ،کاریکاتور ها، و ایمیل ها و فایل های مبارزاتی، بس پوچ و تهی برای یکدیگرو مردم  می فرستند، و در چات روم های اینترنتی ، فریاد کشان به ناسزا گویی پرداخته ، و برای دشمنانشان خط و نشان می کشند.

 

آنچه بیش از همه ی این ها در درازای این سال ها دردآور بود، برگزاری آخرین سخنرانی  شاهزاده، در روزیکشنبه 17 خرداد، برابر با هفتم ژوئن 2009 درچات روم اینترنتی پالتاک بود. او با نام اینترنتی (سرباز میهن) به پالتاک آمده بود، و در باره انتخابات رئیس جمهوری در ایران ، گفت و شنودی با دوتن از هواداران پادشاهی داشت، و این برنامه همزمان از رادیوی پرشین و از راه ماهواره ها، برای ایران و دیگر کشور ها پخش می شد.

 

در این سخنرانی تنی چند فرومایه وخودفروخته به جمهوری اسلامی، توانستند چندین بار، میکروفن را به آسانی از دست شاهزاده، و برگزار کنندگان برنامه بربایند!، وبا گفتن زشت ترین وبی آزرم ترین واژه ها، به او،همسر، مادر و دیگر خویشانش همه چیز را به تباهی بکشند!. بازگویی این سخنان دل آزار و نکوهیده، به دور از والایی مردمی است، که دارای فرهنگی کهن بوده و گهواره تمدن جهان می باشند.

 

این رخداد نشانه ی آنست، که شاهزاده وکسانی که پیرامون اورا گرفته اند ، نه تنها به زیرو بم، مبارزه از راه رسانه های گروهی و براندازی رژیم ملایان، آگاهی و شناختی ندارند، از آنچه امروز در ایران و جهان می گذرد، نیز ناآگاه می باشند.

 

چگونه می توان از ابزار پرتوان اینترنت که نیاز به کارشناسان ورزیده وآگاه دارد، و شاهزاده از چنین بایستگی بی بهره است، و از سوی دیگر ملایان سالیان دراز آن را به کار گرفته اند، سود برد؟، نمونه ی آشکار آن ناسزا گویی ها و سخنان بی آزرم، مشتی فرومایه بود، که هم در اینترنت، و بدتر از آن همزمان در رادیو پخش شد.

 

چگونه کاربراندازی ملایانی که دارای توان نظامی، اطلاعاتی، و پولی می باشند، و کشور های بیگانه نیز آنان را یاری می کنند، با این ندانم کاری ها شدنی است؟!.

 

چگونه یک همه پرسی در کشوری که از هجوم تازیان تا کنون، از مردم سالاری بی بهره بوده ، و به آسانی به دام فریب ملایان و اندیشه های ویرانگر آنان می افتند، می تواند بازگو کننده خواست راستین مردم باشد؟. ازسوی دیگر چه سازمانی کار همه پرسی را باید بر دوش گیرد؟، و چه پیمانی و گرویی برای کناره گیری ملایان از حکومت ، پس از شکست آنان ، در همه پرسی در دست می باشد؟.

 

برای آگاهی رسانی و بهره گیری از رسانه های گروهی و الکترونیکی، و پایان دادن به این ندانم کاری ها، سرگردانی ها و یافتن راهی برای آزادی کشور، از دست دزدان و ملایان دروغگو، و پایان دادن به این دوره ی سیاه، انجام راهکار های زیر پیشنهاد می شود.

 

·                                 اندیشمندان ایران دوست که در کار سیاست بهره دارند ، و از آنچه امروز در ایران و جهان می گذرد آگاهی همه سویه دارند، بهمراه کارشناسان ورزیده اطلاعاتی، ورسانه های گروهی (روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و اینترنت)، برای برپایی یک گروه کار همیشگی، فراخوانی شود.

 

·                                 هم میهنان بزرگواری که  دستکم دو بار در زندگی خود بازنشسته شده اند، و دردوران پادشاهی نیز کارآمد نبوده اند، و چندین دهه است که ازهمه چیز، بویژه دانش امروزی و نوآوری ها به دورمی باشند، خود را کنار کشیده و راه را برای کارشناسان ورزیده، وجوانان فرهیخته و دانش پژوه و مبارز هموار نمایند.

 

·                                 این کار بزرگ به پشتیبانی پولی نیازمند است، و خانواده ی پهلوی که میلیون ها دلار از کشور بیرون آورده اند، برای این هزینه ها پیشگام شوند، بی شک ایرانیانی که در دوران پهلوی کارهای سود آور و پر درآمد را در دست داشته اند، و میلیون ها دلار به جیب زده اند، و ایرانیانی که در آرزوی آزادی این کشور کهن هستند، در این کار بزرگ گشاده دستی کنند. ( به وارونه ی شیوه ای که شاهزاده در پیش گرفته ، و با گشودن چند حساب بانکی در اروپا و آمریکا ، خواهان آنست، که مردم کشور و ایرانیان آواره ،که توان پولی ندارند این کار را بردوش گیرند).

 

اگربازماندگان شاه (همسر، فرزندان، برادران و خواهران ) آمادگی پیشگام شدن درپشتیبانی از این کار بزرگ را ندارند، به این زمزمه ها در میان اندیشمندان، که بر این باورند که امید واهی بستن به شاهزاده دیگر روا نیست، پایان داده شود، تا مردم آزاده این سرزمین کهن خود با بنیاد یک جنبش آزادیبخش، کشورو مردم را از ستم ملایان رها سازند.

 

19 خرداد، برابر با 9 ژوئن 2009

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.