چه کسانی برای شکست همبستگی ملی تلاش دارند؟

 

15 خرداد 1388

 

بیژن مهر

 

حرکت های آزادیخواهانه همواره از سوی حاکمیت مستبد مورد حمله قرار گرفته و انتظاری غیر از این نمیرود . اما ضرباتی که از درون و خارج از انتظار بر آزادیخواهان وارد می آید٬شدید تر و گاه غیر قابل جبران است و نمونه های آن در تاریخ مبارزات ملت ایران کم نیست.

 

بار دیگر سایت نفاق افکن به اصطلاح ملیون در تخریب روند دمکراسی در ایران کوشید و کلکسیون مصاحبه های امنیتی خود را در خدمت اهداف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به جبهه ملی ایران، کامل کرد.

هدف وزارت اطلاعات چیزی جز در نطفه خفه کردن هر حرکت دمکراسی خواه و سکولار در ایران نیست . ضربه زدن به آزادیخواهان کار روزمره آنان است و این سایت یک نفره وظیفه خود را طی ماه های گذشته به خوبی انجام داده است.این سایت با یک مصاحبه امنیتی آغاز گر پروژه شکست خورده اسب تراوا بود که به غیر از بدنامی و روسیاهی چیزی برای طراحان و مجریان ان باقی نگذاشت ٬مصاحبه نفاق افکنانه در مورد اقوام ایرانی و درج مقالات بر علیه آزادیخواهانی چون امیرانتظام و زعیم , چهره کریه این سایت را به خوبی نمایان کرده است .

 

سانسور و عملکرد یک طرفه این سایت که به ناحق نام ملیون را بر خود نهاده , برخلاف تمام اصول روزنامه نگاری و جوانمردی است.

 

اما بزرگترین خیانت سایت به اصطلاح ملیون به جبهه ملی ایران , درج مصاحبه اخیر با ادیب برومند و پائین آوردن شخصیت این شاعر ملی در حد دعواهای خارج از کشور میباشد.

 

اگر ادیب برومند "وادار" به پس گرفتن امضای خود و خروج از جریان همبستگی شده است ٬ چرا این "اجبار" باید از طریق این سایت نفاق افکن بیان شود؟

 

مگر این سایت پایگاه "نفاق" و "وادار" و "اجبار" است که این چنین با اعتبار جبهه ملی ایران بازی میکند؟ چوب لای چرخ روند دمکراسی گذاشتن و کمک به سرکوبی آزادیخواهانی که طالب حاکمیت ملی هستند برای چیست؟ گیرم که مصاحبه ها و دروغ پراکنی ها کارساز آمد و همبستگی شکست خورد. چه کسانی خوشحال میشوند؟طرح این تخریب کنندگان شخصیت های ملی ٬برای برقراری دمکراسی و دفاع از آزادی های اساسی در ایران چیست؟ .چرا آنان از هر حرکتی برای همبستگی وحشت دارند؟ آیا پاره پاره بودن اپوزسیون ملی نما در سازمانهای چند نفره در خارج از کشور کافی نیست که دامنه این نفاق را با مصاحبه های خائنانه و تفرقه آمیز به داخل کشور میبرند؟

 

اگر ذره ای شرف و وجدان در وجود این ملی نما ها وجود داشت ٬آنان هرگز برای نابودی آزادی خواهان با عناصر رژیم همداستان نمی شدند و مثل دگر اندیشان نسبت به آرمان مبارزان طرفدار "همبستگی" در ایران ٬سکوت میکردند ,نه اینکه با تمام قوا در تخریب جریانی که ممکن است در روند دمکراسی در ایران تاثیر مثبت بگذارد بکوشند .

 

ادیب برومند بار ها تحت فشار بوده ٬اما هر بار خود را رهانیده و جبهه را در مسیر تداوم قرار داده است و نیازی نبود که ایشان به لجنزار ملی نما ها در خارج از کشور که توسط کوتوله های سیاسی با پست ترین شیوه ها اداره میشود گام نهد . کوتوله هایی که هر حرکتی برای همبستگی و تشکیل پلاتفرمی برای دمکراسی را هدف میگیرند.

 

نقش تاریخی ادیب برومند در بقای جبهه ملی در سالهای اخیر غیرقابل انکار است همچون نقش دکتر پرویز ورحاوند که در آستانه سالروز جاودانه شدنش هستیم.

دکتر ورجاوند تا پایان عمر مانند شیر بر استبداد غرید و بهای این غرش را با زندان ٬شکنجه و توطئه های از ما بهتران پرداخت کرد و نامی نیک در کهکشان ستارگان جبهه ملی ایران برای خود باقی گذاشت.

 

با حماقت شبکه ملی نما در خارج از کشور و توطئه های وزارت اطلاعات , جبهه ملی در داخل با وضعیت بدی روبروست . از یک سو عده ای بخاطر جبر زمان و نیاز مبرم به یک پلاتفرم ملی در پی یک جبهه فراگیر ملی برای دمکراسی و حقوق بشر با زنان ٬کارگران٬ اصناف٬دانشجویان و.....هستند و عده دیگری درون این جبهه طرحی ندارند غیر از خنثی کردن طرح دیگران!و افتخارشان باز پسگیری امضای ۳ یا ۴ نفر از مجموع ۶۰ یا ۷۰ نفر آزادیخواه است.

 

در پایان سپاسی تقدیم به دوستانی که با دل و جان سالروز تولد دکتر محمد مصدق را در اروپا در این چند ساله برگزار میکنند و او را گرامی میدارند. قلب ما با شماست .اما سخنی با شما. مصدق نماد ملی٬ مظهر همبستگی ملی ٬پاکدامنی ٬جوانمردی و پایبندی به اصول بود . کسی که از این سجایا برخوردار نیست و در راه نفاق ٬ ناجوانمردی و اعمال سکتاریستی صدمات جبران ناپذیری به آرمان های او زده است ٬ نمی تواند سخنران خوبی در بزرگداشت او باشد .

 

با آرزوی سعادت ملت ایران و تشکیل یک جبهه فراگیر ملی برای حقوق بشر و دمکراسی در ایران.

 

بیژن مهر

14 خرداد 1388

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.