آگهی پزشکی شوالیه های "میز گرد " VOA"
مصطفی جوکار

سلام دمكرات

آگهی پزشکی
(دوا و درمان ملت در میزگردی با شما) !!

25/07/1386

1- علت اصلی عدم مشارکت سیاسی مردم، گرانی و تورم است که کمر ملت را شکسته.

(طبرزدی)

2- علت اصلی گرانی و تورم، عدم مشارک سیاسی مردم است که کمر ملت را شکسته.

(علی افشاری)

3- علت اصلی گرانی و عدم مشارکت سیاسی مردم ، بایکوت کردن خبری من است که کمر ملت را شکسته.!!

فخرآور(آفتابه قرمزه)

ما با دکتر (مورتن مظاهری) و یک متخصص شکسته بند سنتی تماس گرفتتیم . گفتند: اگر (حرف) و (شعار) را قاطی و به دسته آن آفتابه قرمزه بمالند، و بعد چند بار آنرا فوت کنند. شکستگی کمر ملت خوب خواهد شد!!!.... آره داداش.
 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.