بخش فارسی صدای آمریکا از منافع آخوند ها دفاع می کند

 

کنت تیمرمن، واشنگتن تایمز

 

برگردان از فرهنگ ایران

 

هر روز که می گذرد حکومت ایران به ساختن بمب اتم نزدیک تر می شود، چیزی که کسی مایل به پذیرفتن آن نیست ولی آمریکا وظیفه اخلاقی دارد که همه امکاناتش را برای جلوگیری از اجرای برنامه های تسلیحات اتمی ایران بکار برد، پیش از آن که ما یا متحدان ما ناگزیر به عملیلت نظامی علیه این کشور شوند.

 

تاکنون آمریکا از امکاناتی که در اختیار دارد برای تغییر واقعی رژیم در ایران استفاده نکرده است. بودجه صدای آمریکا در سال 2006 افزایش یافت و شمار کارمندان بخش فارسی آن چهار برابر شدند، بی آنکه در کیفیت برنامه های آن بهبودی حاصل شود. بدتر از آن هنگامی که هدف تبلیغ و گسترش فرهنگ دموکراسی و تاثیر گذاری روی مردم است، ما به اندازه پولی که خرج کرده ایم به دست نمی آوریم.

 

نمونه های بسیاری دیده شده است، بخش فارسی صدای آمریکا کار راخراب تر می کند و آمریکا را یک قدرت بی مسئولیت نشان می دهد که توجهی به مبارزات مردم ایران برای دست یافتن به آزادی ندارد.

 

چند نمونه بارز

فیلم آماتوری که با یک تلفن همراه از کشته شدن ندا آقا سلطان، زن جوان بیست و شش ساله در تظاهرات پس از انتخابات در ژوئن 2009 برداشته شد و افکار عمومی جهان را در برابر خشونت یک رژیم به هیجان آورد، سه روز بعد به نمایش گذاشته شد. مهم تر از آن در هنگامه انتخابات و تظاهرات سال گذشته مدیران بخش فارسی از برنامه سازان و مجریان خواستند که اخبار سیاسی را پوشش ندهند و از گفتگو با مخالفین رژیم خودداری کنند و تاًکید کردند که وظیفه بخش فارسی صدای آمریکا این نیست که آنتن را در اختیار مخالفین رژیم قرار بدهد.

 

صدای آمریکا بر خلاف سال های پیش بجای پخش سخنرانی پرزیدنت اوباما یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک برنامه در باره فیلم (BORAT) پخش کرد، در حالی که احمدی نژاد در سخنان خود آمریکا را به جای قربانی واقعه یازدهم سپتامبر مسئول این واقعه قلمداد کرد.

 

نتیجه ای که بخش فارسی از این کار به دست آورد این بود، هنگامی که آقای اوباما برای نخستین بار در نظر داشت با یک رسانه فارسی زبان که در ایران پخش می شود گفتگو کند بی بی سی را انتخاب نمود.

کاخ سفید می دانست که مدیران صدای آمریکا نمی خواهند بپذیرند با توجه صرف هزینه های میلیونی مالیات دهندگان آمریکایی، بخش فارسی صدای آمریکا اعتبار خود را از دست داده است ودیگر به عنوان یک « منبع مطمئن» شناخته نمی شود.

 

مدیریت بد، فساد و باند بازی در بخش فارسی صدای آمریکا به صورت مزمن درآمده است، تعداد زیادی شکایت علیه مدیریت، توسط کارمندان و گزارش های دولتی و نتیجه یک بازرسی در مارس 2009 از سوی بازرسان دولت، مدیریت بخش فارسی را متهم به کنترل محتوای برنامه ها و فشار بر زیر دستان و جایگزینی برنامه ها با برنامه های موافق رژیم کرده است.

 

در بازرسی مشخص شد که برنامه سازان ناچارند محتوای برنامه ها را به تاً یید مدیرانی که بر برنامه ها نظارت دارند برسانند، کسانی که به زبان فارسی و امور ایران آشنایی ندارند و باید اختلاف نظر کارمندان را حل کنند.

 

سیّد علی سجادی سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا فرزند سیّد جعفر سجادی، یکی از روحانیون سرشناس ایران است. سجادی از پخش برنامه هایی که باعث دردسر رژیم شود جلوگیری می کند و از کسانی دعوت می کند که نظرات ضد آمریکایی دارند. پدرسجادی در دانشگاه تهران دروس اسلامی تدریس می کند و یکی از کسان مورد اعتماد آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب است.

سیّد علی سجادی سردبیربخش فارسی صدای آمریکا، در ماه آوریل گذشته درگفتگویی در برنامه « پارازیت» در باره پدرش پنهانکاری کرد و با گستاخی گفت: « پدرم یک روحانی است و به کسی ربطی ندارد».

 

به دلیل برخورد نامناسب و نخوت، آقای سجادی باید برود.

 

گروه سرپرستانی که به تازگی از سوی دولت آمریکا تعیین شده اند تاًیید می کنند که تاکنون چند گردهمایی برای حل مشکلات برنامه های فارسی صدای آمریکا تشکیل داده اند ولی مشکل آن اندازه عمیق، ریشه دار و کهنه شده است که هیچ چیزی کمتر از یک بازسازی کامل برنامه های فارسی وریشه کن کردن ماًمورین تهران کافی به نظر نمی رسد.

 

گذشته از این مسئولین باید هدف برنامه ها را تعیین نمایند و قدرت ما را در برابر تهران نشان دهند. من گما ن می کنم که صدای آمریکا باید به ماًموریت اصلی خود، همانا ارزش ها ی آمریکایی که مشعل دار آزادی و دفاع از خلق های سرکوب شده است بپردازد و این کار را با مردم ایران آغاز کند.

 

اگر تغییری در صدای آمریکا انجا م نشود بهتر آن است که برنامه ای نداشته باشد، چون ضرر کمتری دارد.

 

کنت تیمرمن، رئیس و مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی برای ایران.

27 آبان- 18 نوامبر 2010

www. farhangiran. com

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.